Lược sử

  • Địa chỉ: 183/2 Miễu Nhì, Xã Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
  • Bổn mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
  • Điện thoại: 3874 0261 - 3874 0660
  • Năm thành lập:

  Lược sử Giáo xứ Cần Giờ
 

   Từ cuối thế kỷ 19, Cần Giờ đã là một điểm truyền giáo. Số giáo dân ban đầu đọ chừng 70 người từ các nơi đến trú ẩn, tránh cuộc bách hại.
   Ngôi nhà thờ đầu tiên được dựngtrên đất Thạnh Thới vào khoảng những năm 1871-1880. Đến năm 1916, ngôi nhà thờ thứ hai được xây dựng ở Đồng Hoà. Voà năm 1930, một ngôi nhà thờ nữa đã đuọc dựng lên tại An Thạnh ( An Thới Đông ngày nay).
    Cả ba ngôi nhà thờ trên đã bị phá huỷ trong những cuộc đánh bom của máy bay đồng minh vào năm 1945.
    Trong suốt 25 năm (1945 - 1969), địa bàn Cần Giờ trở thành một vùng "trắng".
 Năm 1969, Toà Tổng Giám Mục và uỷ Ban Truyền Bá Phúc Âm khởi xướng côg cuộc tái Phúc Âm hoá địa bàn Cần Giờ. Thầy Lê Văn Nhạc (nay là linh mục) và thày Bách (Tu hội Nhà Chúa) đã là những người hưởng ứng đầu tiên, tình nguyện đến địa bàn truyền giáo Cần Giờ.
    Sau đó các linh mục -  tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã đến phục vụ. Linh mục Trần văn Lượng dòng Chúa Cứu Thế đã đến Cần Giờ năm 1971. Linh mục Trần Ngũ Nhạc lập giáo điểm Trần Hưng Đạo (1972). Các linh mục Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Đình Thục, Lại Văn Đoàn lập giáo điểm Tam Thôn Hiệp (1973).
   Hiện nay Họ Cần Giờ và các giáo điểm đang trên đà phát triển, dấn thân phục vụ, truyền bá Tin Mừng qua nhiều hình thức phong phú nhằm phát triển đời sống của đòng bào trên địa bàn duyên hải Cần Giờ.

Bài liên quan

  • Không có bài viết liên quan