Ban truyền giáo

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998

BAN TRUYỀN GIÁO - GIÁO XỨ AN PHÚ

Vì nhu cầu mục vụ của Giáo xứ. Ban Truyền giáo của giáo xứ An Phú đã được thành lập chiếu theo các điều sau :
-  Tham chiếu Ủy nhiệm thư HĐMVGX An Phú năm 2013 của tòa Tổng Giám Mục TP.HCM về việc
" Thi hành sứ vụ phục vụ trong Giáo xứ, Giáo hội ".
- Căn cứ chương 1 - Điều 8 - Khoản 3 Quy chế HĐMVGX ngày 18/5/2002 của Tòa Tổng Giám
   Mục TP.HCM về " Các Ban Mục vụ Giáo xứ ".
- Căn cứ nội dung báo cáo và Biên bản họp Ban Thường vụ HĐMVGX ngày 03/03/2014.
- Căn cứ nhu cầu mục vụ và theo đề nghị của Ban Thường vụ HĐMVGX. Cha chánh xứ An Phú  
  chấp thuân thành lập Ban truyền giáo.
QUYẾT ĐỊNH
 
  Điều 1 : Nay bổ nhiệm các thành viên ( có tên dưới đây ). để thi hành nhiệm vụ trong
                 " Ban Truyền giáo - Giáo xứ An Phú ":
               1- Ông Giêrađô  Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban phụ trách chung.
               2- Bà Anna Trần Thị Hương - Phó ban phụ trách Lời Chúa - Cầu nguyện.
               3- Bà Maria  Huỳnh Thị Đẹp - Ủy viên mục vụ thăm viếng.
               4- Ông Gioan  Nguyễn Văn Quý - Ủy viên Truyền thông - Xã hội.
               5- Ông Giuse  Phạm Văn Tiến - Thư ký kiêm thủ quỹ.
 Điều 2 : Các thành viên trên được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng theo điều 19 và 20 của Quy chế HĐMVGX năm 2002.
                .
 Điều 3 : " Ban Truyền giáo - Giáo xứ An Phú " và HĐMVGX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định   này. Đồng thời, phát huy và nâng cao phẩm chất, năng lực ngang tầm với sứ vụ cao quý đã được Giáo Hội trao phó.
LINH MỤC CHÁNH XỨ      
ẤN KÝ                   
PHÊRÔ LÊ HOÀNG CHƯƠNG