Thủ tục rao và cử hành lễ hôn phối

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998

THỦ TỤC XIN RAO HÔN PHỐI
VÀ CỬ HÀNH HÔN LỄ TẠI GIÁO XỨ AN PHÚ

 
I. Hồ sơ hôn phối thông thường
1. Giấy xác nhận và giới thiệu hôn phối (do trùm họ cấp – nếu ở trong xứ).
2. Sổ gia đình Công Giáo (nếu ở trong xứ).
3. Giấy chứng nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức (mới cấp không quá 3 tháng – nếu ở xứ khác).
4. Giấy giới thiệu hôn phối (nếu ở xứ khác).
5. Chứng chỉ giáo lý hôn nhân.
6. Giấy chứng nhận kết hôn.
7. Tờ khai Hôn Phối và tờ rao Hôn Phối.
II. Trường hợp xin tái hôn
1. Hồ sơ giống như mục I, tùy trường hợp cần bổ túc thêm:
2. Giấy khai tử của người bạn đời cũ.
3. Giấy tháo gỡ hôn phối do tòa án giáo phận cấp.
4. giấy ly hôn (nếu trước đây là ngoại giáo).
III. Trường hợp xin chuẩn hôn phối khác đạo
1. Hồ sơ giống như mục I. (áp dụng cho 1 trong 2 người là giáo dân thuộc giáo xứ An Phú – không giải quyết chuẩn hôn phối cho Việt kiều – Ngoại kiều).
IV. Việt kiều – Ngoại kiều
1. Hồ sơ giống như mục I.
                                             
V. Trường hợp là Tân Tòng
1. Rửa tội tại Giáo xứ An Phú
- Hồ sơ người bạn đời (giống như mục I)
- Hồ sơ bản thân gờm có:
+ Sổ gia đình Công Giáo.
+ Chứng chỉ giáo lý hôn nhân.
+ Giấy chứng nhận kết hôn.
2. Rửa tội tại Giáo xứ khác
- Hồ sơ người bạn đời (giống như mục I)
- Hồ sơ bản thân gổm có :
+ Giấy giới thiệu hôn phối (hoặc nhập xứ do Cha rửa tội cấp).
+ Giấy chứng nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức (mới cấp không quá 3 tháng).
+ Chứng chỉ giáo lý hôn nhân.
+ Giấy chứng nhận kết hôn.
VI. Trường hợp là tạm cư
1. Hồ sơ giống như mục I (và phải có giấy giới thiệu của Cha xứ nơi sinh sống).
VII. Trường hợp đã chuyển đi nơi khác sinh sống
1. Từ trên 6 tháng, thuộc giáo xứ đang sinh sống quản lý.
2. Hồ sơ giống như mục I
VIII. Các trường hợp đặc biệt khác cần gặp Cha Chánh Xứ xin ý kiến quyết định
 

* * *