Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM XỨ ĐOÀN AN PHÚ   

I-SỰ THÀNH LẬP :

Trước khi Cha Phêrô Lê Hoàng Chương về Giáo Xứ An Phú. Thì chưa có Đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, mà chỉ có Hội Hiền Phụ ( Hội Gia Trưởng Thánh Giuse ). Thời kỳ trước 1975  Hội này sinh hoạt với tên gọi là Hội Thánh Giuse. Sau 1975 sự hoạt động của Hội Thánh Giuse bị tạm ngưng, mãi đến năm 1991 trước khi qua đời Cha Cố Mathêu giao cho các vị trong HĐMVGX vận động các gia trưởng trong Giáo Xứ tái thành lập Hội Thánh Giuse. Và số hội viên ban đầu khoảng trên 80 vị. Năm 1997 danh xưng của Hội được Cha Giuse Nguyễn Duy Diễm đề nghị đổi thành Hội Gia Trưởng, sau đó lại đổi thành Hội Hiền Phụ Thánh Giuse. Với Ban Chấp Hành gồm các vị :
1/. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Phúc . Chức vụ Hội Trưởng
2/. Ông Phêrô  Nguyễn Mạnh Được. Phó Hội Trưởng
3/. Ông Giuse Lương Huy Tào. Chức vụ Thủ Quỹ
4/. Ông Giuse Nguyễn Bá Sáng. Chức vụ Thư ký
Đến năm 2002 BCH Hội có sự thay đổi như sau do các ông Lương Huy Tào, Nguyễn Mạnh Được và Nguyễn Bá Sáng xin nghỉ.
1/. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Phúc. Vẫn là Hội Trưởng
2/. Ông Anrê Bùi Văn Báo. Chức vụ Phó Hội Trưởng
3/. Ông Đaminh Bùi Văn Ly. Chức vụ Thủ Quỹ
4/. Ông Gioan Nguyễn Văn Quý. Chức vụ Thư Ký
Từ thời điểm thành lập cho đến khi chuyển đỏi thành Gia Đình PTTT tình trạng hoạt động của Hội không hề có Nội Quy và rất lỏng lẻo.
Sau khi Cha Phêrô Lê Hoàng Chương về lãnh trách nhiệm Chánh Xứ  thay Cha Giuse Nguyễn Duy Diễm. Cha đã có ý tái cơ cấu lại các Đoàn thể trong Giáo Xứ, và  trong đường hướng đó đến năm 2006 với sự vận động của Ban Chấp Hành  GĐPTTT Giáo Phận và GĐPTTT Giáo Hạt Tân Định. Ngài đã chấp thuận và khuyến khích các hội viên Hội Gia Trưởng gia nhập vào Đoàn thể GĐPTTT Việt Nam, và GĐPTTT Giáo Xứ An Phú được hình thành kể từ đó.
Bổn mạng của GĐ.PTTT Giáo Xứ An Phú là Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.


II-LINH ĐẠO, TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

Tôn chỉ :
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Việt Nam là đoàn thể Công Giáo Tiến Hành tập hợp tất cả mọi người nam và nữ, từ 18 tuổi trở lên thuộc các gia đình Công Giáo. Chuyên việc cầu nguyện và tông đồ, hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu
Mục đích:
_ Cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
_ Thánh hóa bản thân và gia đình, thực hiện ơn gọi, sứ mạng Tông đồ của người Kitô hữu.
_ Thực thi sứ mạng yêu thương, phục vụ các đối tượng nghèo khổ, cơ nhỡ, đặc biệt đối với những người bất hạnh
_ Liên kết chặt chẽ với Thánh Tâm Chúa Giêsu, sống Đức Tin Công Giáo trong môi trường gia đình và xã hội, nhằm ngăn ngừa, hạn chế thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội.    


III-VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Sau một thời gian học hỏi và tìm hiểu về nội quy sinh hoạt và linh đạo của GĐPTTT Việt Nam. Ngày 20/03/2006 ( dịp Lễ kính Thánh Giuse ) Đoàn thể GĐPTTT Giáo Xứ  chính thức hình thành và ra mắt trước Cha Linh Hướng Hạt Tân Định và Cha Linh Hương Chánh Xứ và cộng đoàn bằng việc tuyên hứa gia nhập GĐPTTT VN với danh xưng là Xứ Đoàn GĐPTTT An Phú với tổng số đoàn viên là 41 vị chính thức gồm :
Ban Chấp Hành gồm :
Ông Gioan Nguyễn Văn Quý.  Chức vụ Đoàn Trưởng
Ông Đaminh Bùi Văn Ly . Chức vụ Phó Nội Vụ ( Đã qua đời )
Ông Giuse Nguyễn Quang Tinh.  Chức vụ Phó Ngoại Vụ
Ông Giuse Phạm Văn Tiến.  Chức vụ Thủ Quỹ
Ông Giuse Đặng Văn Nam.  Chức vụ Thư Ký ( đã xin từ nhiệm và hiện phục vụ trong HĐMVGX với Chức vụ Trưởng HG Hiển Linh )
Và 37 đoàn viên chia làm 2 toán :
Toán 1 : 21 đoàn viên Ông Phanxicô Trần Văn Cư làm Toán Trưởng.
Toán 2 : 16 đoàn viên Ông Antôn  Nguyễn Văn Vinh làm Toán Trưởng.
Sau những năm tháng hoạt động với sự hao hụt nhân lực : một vài vị được đề cử vào HĐMVGX không còn sinh hoạt với Xứ Đoàn, một số xin ra khỏi đoàn theo ý nguyện và một số đã qua đời nên hiện tại con số đoàn viên chính thức chì còn 23 vị gồm 13 nam và 10 nữ. Và 2 toán gộp lại còn 1 toán.
BCH hiện tại sau khi củng cố và bầu bổ sung  ( theo nhiệm kỳ của HĐMVGX. 2011 – 2013 ) gồm.
Ông Gioan Nguyễn Văn Quý.   Đoàn Trưởng.
Ông Giuse Nguyễn Quang Tinh.  Phó Nội Vụ
Ông Augustinô  Nguyễn Văn Khánh.  Phó Ngoại Vụ
Ông Giuse  Phạm Văn Tiến.  Thủ Quỹ
Cô Maria  Nguyễn Thị Phương Mai.   Thư Ký
Theo nội quy GĐPTTTCGS VN Đoàn trưởng Xứ Đoàn và một vị trong BCH được đặc cách vào BCH GĐPTTT Hạt Tân Định. Hiện Đoàn Trưởng Xứ Đoàn giữ chức vụ Phó Nội Vụ GĐ.PTTT Hạt và Ủy viên BCH GĐ.PTTTCGS GP, và ông Phó Ngoại Vụ giữ chức vụ Ủy Viên Phụng Vụ GĐ.PTTT Hạt.
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Xứ Đoàn An Phú hoạt động dưới sự linh hướng của Cha Chánh Xứ Phêrô và trực thuộc Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Việt Nam trong Giáo Phận Sài Gòn và Giáo Hạt Tân Định dưới sự hướng dẫn trước đây của Cha Tổng Linh Hướng Gioan Baotixita Võ Văn Ánh ( Hạt Trưởng Hạt Tân Định ) và Cha Linh Hướng Hạt Tân Định Giuse Đinh Tất Quý ( Chánh Xứ Bùi Phát ).  Nay Cha Gioan Baot. Võ Văn Ánh không còn là Tổng Linh Hướng nữa nên ĐHY Gioan Baot. Đã bổ nhiệm Cha Vincent Nguyễn Văn Hồng  ( Chánh Xứ GX Tân Hưng, Hạt Hóc Môn làm Tổng Linh Hướng mới, và Cha Vincent Nguyễn Thế Thủ ( Chánh Xứ GX Bắc Dũng Hạt Xóm Mới trước đây, và hiện là Chánh xứ GX Vườn Xoài ) làm Phó Tổng Linh Hướng cho GĐPTTTCGS  Giáo Phận.

IV- SINH HOẠT :

GĐPTTT Xứ Đoàn sinh hoạt hằng tháng :
_ Chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng và làm giờ Thánh chiều Chủ Nhật lúc 16 g 15.
_ Họp Xứ Đoàn vào thứ sáu cuối tháng sau thánh lễ chiều.
_  Đoàn trưởng điều khiển các buổi họp có sự chủ trì của Cha linh Hướng Chánh Xứ.
_ Đoàn Trưởng thông báo những chỉ thị hay các yêu cầu do BCH Giáo Phận và Giáo Hạt đề xướng và mọi sinh hoạt của GĐ.PTTT Giáo Phận, sau khi tham dự các buổi họp cấp Giáo phận và Giáo hạt, cho toàn thể Đoàn viên Xứ Đoàn nắm bắt và thi hành.
_ Tổ chức thăm hỏi các ân nhân và đoàn viên đau yếu vào các dịp Mùa Chay, Lễ Giáng Sinh và Lễ Tết.
_ Khi có ân nhân và đoàn viên qua đời thì Xứ Đoàn xin lễ và cầu nguyện các vị đó.
_ Vận động đoàn viên đóng góp quỹ truyền giáo hằng năm cho GĐPTTT Giáo Phận ( Trung bình 250.000 đ/năm )
_ Vào dịp Mùa Chay. Xứ Đoàn trích quỹ và tháp tùng cùng Cha Xứ và HĐMVGX thăm các Cha ở nhà hưu Chí Hòa.
_ Vận động đoàn viên ủng hộ dịp lũ lụt và các Giáo Xứ vùng sâu vùng xa khi có nhu cầu.
   Và theo lời kêu gọi của BCH GĐ.PTTT Giáo Phận.
_ Đóng quỹ cho GĐPTTT Hạt theo mỗi quý ( 150.000 đ/ quý )
_ Vận động ân nhân ủng hộ cho Xứ Đoàn có quỹ sinh hoạt.
_ Kêu gọi các đoàn viên thực hành gia đình kết nghĩa, để cầu nguyện cho người chưa biết Chúa được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn đưa họ đến gia nhập Hội Thánh để trở thành con cái Chúa.
_ Vận động phát triển thêm các đoàn viên mới.
_ Tổ chức cho các Đoàn Viên  dự bị được tuyên hứa vào dịp Lễ Kính Thánh Tâm Chúa.
_ Tổ chức lễ mừng Bổn mạng vào dịp lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
_ BCH Xứ Đoàn tham dự các khóa thường huấn hằng năm với BCH các cấp của GĐPTTT Giáo Phận.
_4 đoàn viên tham gia vào Ban BAXH Caritas giáo xứ
_ Ngày 5/6/2013  theo ý của Cha Linh hướng chánh xứ. GĐPTTT Xứ Đoàn An phú đã tổ chức cuộc họp để bầu mới lại BCH Xứ Đoàn nhiệm kỳ 2013-2017. Với sự hiện diện của 25 đoàn viên, và thể thức là bầu phiếu kín có sự tham dự của Cha Linh Hướng, và qua sự tín nhiệm của các đoàn viên, BCH mới đã được bầu gồm :
1- Ông Giuse Nguyễn Quang Tinh. Sinh năm 1957. Chức vụ Đoàn trưởng
 2- Ông Gioan Nguyễn Văn Quý. Sinh năm 1952. Chức vụ Phó nội vụ
 3- Cô Maria Nguyễn Thị Phương Mai. Sinh năm 1970. Chức vụ Thư ký (đã xin nghỉ, và Cô Teresa Pham Thị Xuyên được bầu bổ sung)
 4- Ông Giuse Phạm Văn Tiến. Sinh năm 1961. Chức vụ Thủ quỹ ( ngày 4/9/2015 anh Giuse Thái Công Danh được bầu bổ sung cho Ông Giuse Phạm Văn Tiến đi định cư ở Mỹ )
BCH mới chính thức ra mắt vào ngày 29/6/2013, và bắt đầu hoạt động ngày 1/7/2013
Trên đây là những thông tin về sự thành lập và hoạt động của GĐPTTTCGS Giáo Xứ An Phú
                                                                                                                           GX.An Phú, ngày 1 tháng 7 năm 2013
Người viết bài
Phó Nội Vụ 

GIOAN NGUYỄN VĂN QUÝ