Giáo họ Hiển Thánh

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998
Bổn mạng của họ giáo : Lễ kính các Thánh nam nữ trên trời (01/11)
 

HỌ GIÁO HIỂN THÁNH
 

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO HIỂN THÁNH. NHIỆM KỲ 2009-2013 :

STT THÁNH HIỆU HỌ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Đaminh Bùi Chí Hùng Trưởng Họ giáo  
2 Phaolô Đinh Công Tú Phó Họ giáo
3 Giuse Phan Hữu Phi Hùng Thủ quỹ  
4 Maria Nguyễn Thị Lệ Thanh Thư ký  

 
BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO HIỂN THÁNH - NHIỆM KỲ 2013 – 2017

STT THÁNH HIỆU HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Gioan Baotixita Lê Tấn Lợi Trưởng Họ giáo  
2 Maria Nguyễn Thị Lệ Thanh Phó Họ giáo  
3 Maria Huỳnh Thị Đẹp Thư ký  
4 Vincentê Lương Minh Trí Thủ quỹ  
 
Được thành lập từ thời gian đầu lập xứ với những Khu giáo khác trong Giáo xứ.
Lúc đầu có tên là Khu Phêrô. Về địa lý địa bàn Họ giáo nằm dọc giữa đường Trần văn Đang và kênh Nhiêu Lộc. Phía Đông Nam giáp Họ giáo Hiển Linh từ hẻm 159 chạy dài về hướng nhà thờ, đến hẻm 195 Trần văn Đang P11, Q3, Tp. Hồ Chí Minh là tiếp giáp với Họ giáo Mông Triệu.
Năm 1993, Cha Giuse đổi Khu Phêrô thành Họ giáo Hiển Thánh và lễ mừng Bổn mạng Họ Giáo vào ngày 1/11 Lễ các Thánh Nam Nữ hằng năm. - Với số giáo dân đông thứ nhì Giáo xứ nên có sự đóng góp không nhỏ cho Giáo xứ từ nhân sự cho đến vật chất. Đến nay với 204 hộ gia đình công giáo và 699 nhân danh. Họ giáo luôn trân trọng và biết ơn các vị tiền nhiệm dày công vun góp để Họ giáo có ngày hôm nay. Xin được ghi nhận qua các thời kỳ.

 
DANH SÁCH CÁC VỊ TIỀN NHIỆM VÀ HIỆN NAY TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
 

Thời kỳ Thánh Hiệu Họ và Tên Chức vụ  
1962 - 1968 Augustino Trịnh Văn Tín Trùm Trưởng
Phêrô Nguyễn Văn Riệp Phó
1968 - 1972 Phêrô Bùi Văn Điểu Trùm Trưởng
Phêrô Nguyễn Như Luật Phó + T. ký
1972 - 1977 Phaolô Trần Văn Tề Trùm Trưởng
Phêrô Nguyễn Văn Viên Phó + T. ký
1977 - 1980 Phaolô Trần Văn Tề Trùm Trưởng
Giuse Nguyễn Văn Hòa Phó + T. ký
1980 - 1985 Giuse Nguyễn Văn Hòa Trùm Trưởng
Đaminh Bùi Văn Ly Phó + T. ký
1985 - 1991 Đaminh Bùi Văn Ly Trùm Trưởng
Phêrô Charnel Phạm Văn Hùng Phó + T. ký  
1991 - 1995 Đaminh Bùi Văn Ly Trùm Trưởng
Gioan Nguyễn Văn Quý Phó + T. ký  
1995 - 1998 Giuse Đặng Kim Quỳnh Trùm Trưởng  
Giuse Phạm văn Toàn Phó + T. ký  
Phê rô Trịnh Văn An Phó + T. ký  
1998 - 2001 Phê rô Trịnh Văn An Trùm Trưởng  
Đaminh Nguyễn Công Trường Phó + T. ký  
2001 - 2005 Phê rô Trịnh Văn An Trùm Trưởng  
Đaminh Phạm Bá Trãi Phó + T. ký  
2005 - 2009 Đaminh Bùi Chí Hùng Trưởng Họ giáo  
Phêrô Maria Đỗ Văn Tươi Phó  
Giuse Phạm văn Toàn Thủ quỹ  
Phao lô Đinh Công Tú Thư ký    †
2009 -  2013 Đaminh Bùi Chí Hùng Trưởng Họ giáo  
Phao lô Đinh Công Tú Phó    †
Giuse Phạm văn Toàn Thủ quỹ  
Maria Nguyễn Thị Lệ Thanh Thư ký  
2009 - 2013 Đaminh Bùi Chí Hùng Trưởng Họ giáo  
Phao lô Đinh Công Tú Phó     †
Giuse Phan Hữu Phi Hùng Thủ quỹ  
Maria Nguyễn Thị Lệ Thanh Thư ký  
 
Tiếp bước truyền thống đạo đức cha ông đã đi, thế hệ con cháu cộng tác với cha sở xây dựng Giáo xứ ngày một thăng tiến về mọi mặt phát triển cơ sở vật chất và đời sống đức tin, loan báo tin mừng trong hoàn cảnh hiện nay.
Đồng thời để chào mừng 50 năm thành lập Giáo xứ. Họ giáo Hiển Thánh cố hơn nữa trong các công tác sinh hoạt mục vụ, công việc bác ái, cũng như những công tác khác của Giáo xứ nhằm đem lại lợi ích cho các linh hồn và đời sống đức tin của cộng đoàn.