Giáo họ Thánh Linh

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998
Bổn mạng của họ giáo : Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.  

 
HỌ GIÁO THÁNH LINH

 


BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO THÁNH LINH. NHIỆM KỲ 2009 - 2013

STT THÁNH HIỆU HỌ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Vincentê Đỗ Duy Cường Trương Họ giáo  
2 Phêrô Lê Trung Hoá Phó Họ giáo  
3 Maria Phạm Thị Lệ Thuý Thủ quỹ  
4 Gioan Đặng Thành Long Thư ký  

 
BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO THÁNH LINH. NHIỆM KỲ 2013 - 2017

STT THÁNH HIỆU HỌ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Vicentê Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo  
2 Antôn Phạm Văn Long Phó Họ giáo  
3 Maria Nguyễn Thị Phương Mai Thư ký Từ nhiệm
4 Anna Nguyễn Thị Thanh Hương Thủ quỹ  

Họ giáo Thánh Linh

Nằm dọc theo hành lang đường rầy xe lửa có hai hẻm 426 và 239 cùng một hẻm 237, thuộc P 11 Q. 3. Tp Hồ Chí Minh. Tiếp giáp với Họ giáo Mông Triệu ở đường mới mở và một phần vách tường ga Hoà Hưng giáp Họ giáo Hiển Thánh.
Năm 2011 có 83 hộ Gia đình công giáo và 299 nhân danh, là Họ giáo có số giáo dân ít hơn các Họ giáo khác.Giáo dân đa phần là tầng lớp lao động, sống xen kẻ với những gia đình tôn giáo bạn. Nhưng giáo dân rất sốt sắng tham dự thánh lễ và các sinh hoạt khác của Họ giáo và của Giáo xứ.

DANH SÁCH CÁC VỊ TIỀN NHIỆM VÀ HIỆN NAY TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

- Từ năm 1962 - 1975 trước khi có Họ giáo Thánh Linh đã có 2 khu : Khu Gioan
do bà Trùm Sự phụ trách và Khu Thánh Tâm do ông Giuse Uông Đình Cần làm Trùm
 
trưởng. Kế đến là ông Giuse Lê trung Hải, sau đó là ông Phêrô Phạm Văn Khoản.
- Năm 1975, hai khu Gioan và Thánh Tâm được sáp nhập thành Khu Thánh Tâm.
Thời kỳ Thánh Hiệu Họ & Tên Chức Vụ  
1975 - 1991 Giuse Nguyễn Văn Phương Trùm Trưởng RIP
Giuse Lê Trung Phái Trùm Phó RIP
Giuse Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
Giuse Nguyễn Hiền Nhân Trùm Phó  
Năm 1993, Cha Giu-se Nguyễn Duy Diễm đổi khu Thánh Tâm thành Họ giáo Thánh Linh và lễ mừng bổn mạng của Họ giáo vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
1993 - 1995 Giuse Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
Giuse Lê Trung Quý Trùm Phó RIP
1995 - 2000 Giuse Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
Đa Minh Hoàng Ngọc Thung Trùm Phó  
2000 - 2005 Giuse Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
2005 - 2009 Vincente Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo  
Phê-rô Lê Trung Hóa Phó Họ giáo  
Maria Nguyễn Thị Kim Loan Thư ký + thủ quỹ  
2009 - 2013 Vincente Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo  
Phê-rô Lê Trung Hóa Phó Họ giáo  
Gioan Đặng Thành Long Thư ký  
Maria Phan Thị Lệ Thúy Thủ quỹ  
Những vị tiền nhiệm của Họ Giáo trước đây là một khối đoàn kết, hiệp nhất nhiệt tâm phục vụ cộng đoàn. Được cha sở cùng cộng đoàn trân trọng quý mến .
Ban điều hành Họ Giáo hiện nay gồm có 3 vị nam và 1vị nữ, đầy đủ chức danh Trưởng, Phó, Thư ký, Thủ quỹ cùng phối hợp nhịp nhàng với Hội Đồng Mục Vụ, không bê trễ trong công tác mục vụ. Họ Giáo Thánh linh nguyện cùng cộng đoàn dân Chúa cộng tác với Cha sở làm cho giáo xứ An Phú ngày một thăng tiến, làm sáng danh Chúa ngay tại địa phương.
Sau khi Giáo xứ đã xây dựng xong nhà giáo lý và nhà thờ mới. Cha sở cùng HĐMVGX tập trung vào việc kiện toàn Giáo xứ từ việc học hỏi Giáo lý, củng cố đức tin cộng đoàn, phát triển các hội đoàn, củng cố nhân sự, đưa phương hướng nhiệm vụ cụ thể từng tháng, từng quý, giao lưu với các tôn giáo bạn, phát huy tinh thần bác ái xã hội.
Để kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ. Cha sở trình tòa Tổng xin Thánh Bộ Xá giải Tông Tòa, mở năm thánh ban ơn toàn xá cho các tín hữu . Trong tương lai còn nhiều việc phải làm, nhưng dưới sự dẫn dắt của Cha sở, HĐMV cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ An Phú tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa, sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ và Thánh Giuse hộ phù. Giáo xứ chúng ta sẽ “An” cư, lạc nghiệp và “Phú” thịnh hơn. Cả hai mặt: Đời sống vật chất và đời sống đức tin.