Các Bà Mẹ Công Giáo

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

1. Giai đoạn hình thành:

+ Từ năm 1962 :
Khi Cha cố Mat-Thêu được bổ nhiệm về coi sóc Họ đạo An Phú. Sau khi bầu ban chấp hành các giáo khu, Cha cố mời gọi một số chị em gia nhập vào hội các Bà Mẹ; song song việc thành lập các Hội đoàn khác và ca đoàn. Ban đầu chỉ có khoảng 50 chị em.
- Ban chấp hành đầu tiên gồm có :
+ Bà Ma-ri-a Nguyễn Thị Thịnh ( Mùi ) - Hội Trưởng .
+ Bà Mát-ta Trần Thị Xuyến - Thủ Quỹ
+ Đến năm 1991:
Cha cố Mat-thêu về nhà Chúa, cha Giu-se Nguyễn Duy Diễm làm chánh xứ, ngài cũng cố lại Hội đoàn và đặt tên cho Hội là Hội Hiền Mẫu; lấy ngày lễ Thánh Monica làm bổn mạng, mừng vào tháng 8 hằng năm.
- Ban chấp hành gồm :
+ Bà Ma-ri-a Vũ Thị Thêu - Hội Trưởng.
+ Bà Tê-rê-sa Trần Thị Vân - Hội Phó.
+ Bà Ma-ri-a Phạm Thị Lan - Thủ quỹ.
+ Năm 1998 :      
- Ban chấp hành gồm :
+ Bà Ma-ri-a Vũ Thị Thêu - Hội Trưởng .
+ Bà Ma-ri-a Nguyễn Thị Bạch Sen - Hội Phó.
+ Bà An-na Nguyễn Thị Hạnh - Hội Phó
+ Bà Ma-ri-a Nguyễn Thị Ánh Tuyết -Thư ký.
+ Bà Tê-rê-sa Phạm Lan Phin - Thủ quỹ.
Số hội viên lúc này khoảng 80 chị em.
-Từ ngày 13/10/2004 đến nay:
Khi Cha Phê-rô Lê Hoàng Chương về làm Chánh xứ An Phú, Cha đã bầu lại HĐMVGX , củng cố lại các Hội Đoàn, và đổi tên Hội Hiền Mẫu thành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
Ngày 08/01/2005, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo được chính thức công nhận gia nhập Giáo Phận.
+ Ban chấp hành gồm có :
1/ Bà Ma-ri-a Nguyễn Thị Bạch Sen - Hội Trưởng.
2/ Bà Ca-ta-ri-na Lê thị Thu Vân - Hội Phó.
3/ Bà Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Liên - Hội Phó.
4/ Bà Ma-ri-a Phạm Thị Diệu - Thủ Quỹ.
Nhiệm kỳ 2013 - 2017. Ban Chấp Hành được bầu lại gồm quý bà có tên sau đây:
1/- Bà Catarina Lê Thị Thu Vân - Hội Trưởng.
2/- Bà Catarina Trần Kim Tuyến - Hội Phó.
3/- Bà Maria Nguyễn Thị Bạch Sen - Thư Ký.
4/- Bà Maria Phạm Thị Diệu - Thủ Quỹ.
Hội viên hiện nay cao tuổi nhất là 90 tuổi, nhỏ nhất là 35 tuổi. số hội viên hiện nay là: 133 chị em.

2. Sinh hoạt đạo đức:

+ Tham dự các Thánh lễ ,đặc biệt là thứ bảy hằng tuần, chị em mặc đồng phục và lần chuỗi Mân côi. Sau lễ , dự giờ thánh do Hội tổ chức.
+ Họp mỗi tháng 01 lần vào Thứ Ba đầu tháng; báo cáo chi thu, động viên nhau sống theo tôn chỉ của Hội.
+ Hằng tháng họp cùng với giáo Hạt vào Thứ Năm.
+ Tham dự các sinh hoạt cùng cộng đoàn như : chầu Thánh Thể ,đọc kinh tháng hoa, dự giờ thương xót, tham dự công việc phụng vụ như: đọc sách, hát lễ, làm vệ sinh giáo đường, xóc giỏ…
Và thực hiện các công việc do Cha linh hướng và HĐMV phân công.

3. Công tác Bác Ái Xã Hội :

Cùng với Hội CBMCG của Hạt thăm các vùng sâu vùng xa để ủy lạo,đóng góp chia xẻ với các em nhiễm HIV, thăm các Cha hưu dưỡng, giúp đỡ các gia đình khó khăn, nghèo neo đơn, thiếu nhi trong và ngoài xứ.Thăm hỏi, đọc kinh cầu nguyện, phúng viếng các gia đình có người qua đời…
Nhìn lại chặng đường 50 năm, bao thăng trầm thay đổi. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo luôn tri ân và ghi nhận sự yêu thương, nhiệt thành của các Cha Linh hướng, các bậc tiền nhân, các vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời luôn đồng hành, nâng đỡ vun đắp để Hội tồn tại và phát triển . Phát huy tinh thần của những người đi trước, các chị em trong Hội luôn ý thức trách nhiệm và vai trò của mình, tích cực hoạt động theo mục đích tôn chỉ của Hội, siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, làm gương lành gương sáng; để đem ơn lành của Chúa và Mẹ Maria xuống cho từng người , từng gia đình, cho chồng và con cháu. Góp phần đem lại lợi ích cho xã hội và Giáo Hội.