Lược sử

  • Địa chỉ: 18 Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Q. 1
  • Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva
  • Điện thoại: 3829 9810
  • Năm thành lập: 1925 - 1954
Hiện thân của ngôi nhà Giáo Xứ Cầu Ông Lãnh là Foyer de Saint Antoine.    
1949 : Cha Benoit Brun nhận một Trung Tâm, gọi là Foyer de Saint Antoine, ở cạnh  chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, chuyên lo nuôi dưỡng và giáo dục cô nhi lai ở lứa tuổi thanh niên. 
1950  : Cha Bertin Bresson, hai thầy Louis Nguyễn Bình Yên và Antonin  Trương Văn Biên đến tiếp nhận, điều hành Trung Tâm  và thành lập Cộng đoàn. 
1950   : Sinh hoạt Phan Sinh Tại Thế
1953   : Mở cô nhi viện con lai.
1957 – 1969  : Trụ sở Thanh Sinh Công.
1966 – 1969  : Văn phòng Chi Tỉnh của Dòng Phan xi cô. 
1968 – 1969   : Ký Túc Xá tuyển chọn ơn gọi. 
1969 – 1974  : Sơ Tập Viện Dòng Phan xi cô. 
1975   : Trở thành họ đạo của Giáo phận Sài Gòn. 
  Nay là Giáo Xứ Thánh Antôn – Cầu Ông Lãnh