Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
Các linh mục phục vụ qua các thời kỳ:   

Chánh xứ:
- Gioan Nguyễn văn Ty, SDB (1975 – 1994);
- Phêrô Hòang văn Số, SDB (1994  - 2007);
- Phêrô Phạm văn Tân, SDB (2007 – 2011);
- Vinh sơn Trần Ngọc Bạch Bích, SDB (2011 – 2015);
- Giuse Vũ Duy Bảo, SDB (đương nhiệm).

Phó xứ:
- Vinh sơn Trần Ngọc Bạch Bích, SDB (2003–2005);
- Phêrô Phạm quốc Hùng, SDB (2005–2006);
- Phanxicô Xavie Trần minh Quân, SDB (2006–2007);
- Phanxicô Xavie Nguyễn trung Thành, SDB (2007-2008);
Từ năm 2008 đến 2015, không có Cha phó;
- Micae Bùi Phúc Hòa, SDB (2015 đến nay)