Legio Mariae

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
MỤC ĐÍCH
- Legio Mariae nhằm mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa, rao giảng phúc âm và cứu rỗi các linh hồn, qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện. Tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria là đạp đầu con rắn, phá vỡ thế lực của tội lỗi để mở rộng nước Chúa Kitô.
- Sống theo tinh thần của Đức Maria, và đặc biệt là bắt chước Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm nhường của Đức Mẹ.
- Truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ và lần hạt Mân côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa.
 
HOẠT ĐỘNG
- Đọc kinh liên gia
- Thăm viếng kẻ liệt và đọc kinh cầu nguyện.
- Rao giảng tin mừng để cứu rỗi các linh hồn.
 
BỔN MẠNG
Đức Mẹ Lộ Đức (Lễ kính : 11/02)
 
NHÂN SỰ
Trưởng Praesidium : Maria Margarita NGUYỄN THỊ CHIÊU 01645 393 217
 
Phó Praesidium : Maria NGUYỄN T NGỌC HƯƠNG 0907 281 920
 
STT Tên Thánh HỌ VÀ TÊN
1 Maria Margarita Nguyễn thị Chiêu
2 Maria Nguyễn thị Ngọc Hương
3 Têrêsa Nguyễn thị Lệ Thủy
4 Cécilia Lê thị Kim Anh
5 Anna Đỗ thị Sáng
6 Antôn Mai văn Thanh
7 Phêrô Nguyễn văn Bản
8 Giuse Nguyễn văn Hùng
9 Maria Trần thị Cậy
10 Maria Phạm thị Vương
11 Phanxicô Nguyễn văn Thành
12 Phêrô Phan Thanh Long
13 Anna Nguyễn thị Lan Hương
14 Matta Nguyễn thị Anh