Giáo khu Fatima

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987

LƯỢC SỬ GIÁO KHU ĐỨC MẸ FATIMA
 
 

1/RANH GIỚI:

-         Tổ 1: KP 3B + KP 3C phường Thạnh Lộc. Từ bến xe Ngã tư Ga đến cầu Lò Heo, vào tới Đình thần Giao Khẩu. Từ cầu Mống đến cầu cống Tư Diện.
-         Tổ 2: KP 3A phường Thạnh Lộc. Từ cầu An Lộc đến chân cầu vượt Ngã tư Ga. Từ cầu An Phú Đông đến cầu Cả Bốn
-         Tổ 3: KP 3C phường Thạnh Lộc và một phần KP 1 + KP 4 phường An Phú Đông. Từ cầu Chùa ra đến QL 1A. từ cầu cống Tư Diện ra đến cây xăng An Phú Đông.
-         Tổ 4: KP1 + KP2 + KP 4 phường An Phú Đông. Từ chợ An Phú Đông đến Bến đò An Phú Đông. Từ cầu Đúc đến cầu Le.
-         Tổ 5: KP 3 + KP 5 phường An Phú Đông. Từ cây xăng An Phú Đông đến cầu Bình Phước và hai bên QL 1A
 

 2/THÀNH LẬP VÀ TÊN GỌI:

Do cha xứ  Gioan  Nguyễn Văn Ty thành lập năm 1983, lấy ngày 13/10 (sau này đổi thành 13/05) hằng năm làm bổn mạng của giáo khu với Thánh hiệu là Đức Mẹ Fatima.
Ban điều hành Giáo khu thời gian qua: từ năm 1990 mới bầu BĐH. Từ đó đến nay, các trưởng khu là: Maria Phạm minh Thu, Phanxico Xavie Phan đình Thiện, Longino Nguyễn văn Đức, Antôn Ngô đình Nam, Giuse Phạm đắc Long
 

3/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đặc điểm: Địa bàn của khu Fatima quá rộng, nên việc truyền giáo rất là khó khăn cho BĐH Giáo khu. Số giáo dân so với các tôn giáo bạn chiếm rất ít, điển hình là có đến 16 Đình Chùa và 1 Nhà thờ Tin Lành.
Tình hình hiện nay: Giáo dân trong Giáo khu đa số là công nhân, lao động phổ thông, nên nhìn chung đời sống kinh tế cũng không khá giả mấy. Các hoạt động bác ái, tông đồ, đạo đức trong giáo khu khá tích cực. Có đông người tham gia các Hội đoàn của giáo xứ, thường xuyên đọc kinh liên gia hằng ngày và hằng tuần, thực hiện riêng theo từng tổ. BĐH của Giáo khu hiện nay cũng đang tiến hành rà soát lại những giáo dân chưa nhập xứ để từ đó BĐH sẽ nắm bắt được những tâm tư tình cảm của bà con giáo dân. BĐH thường xuyên đi thăm hỏi những gia đình người già neo đơn hoặc nghèo để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

 DANH SÁCH HĐMV GIÁO KHU FATIMA

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ Điên Thoại
1 Giuse Phạm Đắc Long Trưởng Khu 4 0983435820
2 Lucia Dương Thị Thúy Phó Khu Nội 3 01646380367
3 Têrêsa Ng Thị Khánh Trang Phó K Ngọai 1 0982218154
4 Phêrô Nguyễn Quang Minh Thư Ký 5 0918210630
5 Phêrô Trần Văn Mỹ  Thủ Quỹ 2 01299046609
6 Giuse Phạm Đình Bảo   1 0978618379
7 Gioan BT Nguyễn Tiến Lưu   1 0986999679
8 Maria Nguyễn Thị Trang   1 0972537171
9 Vincente Phạm Thanh Duy   2 0918498528
10 Maria Trần Thị Ánh Nguyệt   2 01289812912
11 Vincente Trần Tuấn Khải   3 0908487558
12 Maria Phạm Thị Tốt   3 01251546626
13 Giuse Nguyễn Văn Toàn   4 01217317337
14 Giuse Nguyễn Đức Thắng   4 0982135422
15 Gioan BT Nguyễn Văn Thanh   5 0837197581