Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
TÔN CHỈ
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM chuyên về cầu nguyện và làm việc Tông Đồ, hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động.
 
LINH ĐẠO
Đền tạ những lỗi lầm xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, tín thác vào Lòng Thuơng Xót Chúa và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng để nước Cha được trị đến.
 
HOẠT ĐỘNG
- Lần chuỗi đền tạ Thánh tâm Chúa tại liên gia đình mỗi tối thứ Sáu.
- Tôn Vương Thánh tâm Chúa tại gia đình trưa Chúa nhật (2 tuần 1 lần)
- Thăm người bệnh và làm việc bác ái.
 
BỔN MẠNG
Thánh Nữ Maria Magarita Alacoque (ngày 16/10)
 
NHÂN SỰ
Đoàn Trưởng : Giuse LÊ NGỌC NA 0913 604 477
Đoàn Phó Nội Vụ : Martin NGUYỄN DUY HƯNG 01234 684 567
 
Đoàn Phó Ngọai Vụ : Maria PHẠM THỊ ÉN 0837 161 721
 
STT Tên Thánh HỌ VÀ TÊN Chức Vụ Điện Thọai
1 Giuse Lê Ngọc Na Đòan Trưởng 0913 604 477
2 Martin Nguyễn Duy Hưng Phó Nội vụ 01234 684 567
3 Maria Phạm thị Én Phó Ngọai vụ 0837 161 721
4 Anna Nguyễn thị Minh Lý Thư ký 0989 089 895
5 Maria Lưu thị Hương Thủ quỹ 0906 626 766
6 Cécilia Hùynh thị Ngọc Ánh UV Tuyên huấn 0909 438 495
7 Giuse Nguyễn Phú Diện UV Phụng vụ 01654 067 697
8 Maria Lê thị Thảo UV Bác ái - XH 0965 940 520
9 Têrêsa Nguyễn thị Lệ Thủy UV Truyền thông 0907 982 576
10 Maria Phạm thị Anh Đào Trưởng tóan 1 01676 533 040
11 Lucia Phạm thị Đỏ   01299 914 021
12 Maria Phạm thị Loan   0987 722 162
13 Maria Nguyễn thị Thắm    
14 Anna Nguyễn thị Minh Ân   0908 644 322
15 Gioan B. Nguyễn Châu Sơn   0908 485 463
16 Cécilia Hồ Thu Thủy Trưởng tóan 2 0908 585 203
17 Anna Linh thị Mơ   0837 163 544
18 Maria Nguyễn thị Vy Vy    
19 Maria Nguyễn thị Khấn Trưởng tóan 3 01665 563 123
20 Maria Nguyễn thị Xoan   0944 450 865
21 Anna Phạm thị Thanh   0969 468 423
22 Maria Trần thị Tiết   01207 079 435
23 Têrêsa Nguyễn thị Mầu   0837 162 802
24 Maria Nguyễn thị Anh Trưởng tóan 3 0932 141 250
25 Isave Trần Quỳnh Giang   0933 040 442
26 Anna Phan thị Vinh    
27 Phanxicô Phạm văn Quang   0919 605 872
28 Phêrô Nguyễn văn Kế   0837 160 609
29 Maria Nguyễn thị Thu Tuyền    
30 Phanxicô Trương vũ Huy Hòang