Giáo khu Fatima

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
·         Phero Trần Đăng Sỹ                           - Trưởng Khu
·         Giuse Nguyễn Hải Ninh                    - Phó khu
·         Gioan Bosco Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Khu
·         Maria Nguyễn Thị Ngà Mỹ                 - Thủ Quỉ
·         Giuse Hoàng Ngạc                            - Thư Ký
.         Maria Uông Thị Ngọt                          - Xướng Kinh