Huynh đoàn Đaminh

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
·         Térésa Đình Thị Dần                        - Đoàn trưởng
·         Phaolô Phạm Tín Thông                 - Đoàn phó
·         Giuse Nguyễn Văn Gòng                - Phụ trách học tập
·         Maria Nguyễn Thị Cẩm Giang        - Thư ký
·         Maria Mai Thị Xòe                             - Thủ quỉ 
·         Giuse Nguyễn Tấn Đức                  - Phụ trách Tông Đồ
.         Maria Trịnh Kiều Diễm Chi             - Phụ trách Giới trẻ