Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
·         Gioan Vũ Văn Hùng                       - Đoàn trưởng
·         Catarina Phạm Thị Xuân              - Phó Nội Vụ - Kiêm thủ quỉ
·         Giuse Hoàng Ngạc                        - Phó Ngoại Vụ, Kiêm Thư Ký
·         Têrêsa Hoàng Thi Ngọc Trinh     - Ủy Viên Tuyên Huấn và Phụng Vụ
·         Maria Nguyễn Th Kim Nga           - Ủy Viên Bác Ái Xã Hội
·         Maria Vũ Thị Thúy                           - Ủy Viên Truyền Thông