Chương trình phụng vụ

 • Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
 • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
 • Điện thoại: 3895 5670
 • Năm thành lập: 1956 - 1981
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ
CHÚA NHẬT
 • 5g00 : LỄ THỨ NHẤT 

(sau Thánh lễ nhất đầu mỗi tháng là nghi thức lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy cho Trẻ nhỏ)

 • 7g00 :  LỄ THỨ HAI DÀNH CHO THIẾU NHI

(sau Thánh lễ đầu tháng là Giờ Chầu Mình Thánh Chúa dành cho Thiếu Nhi)

 • 9g30 :   LỄ NGOÀI GIỜ (lễ hôn phối)
 • 17g00 : LỄ CHIỀU DÀNH CHO GIỚI TRẺ
 • 19g00 : LỄ DÀNH CHO DI DÂN
CÁC NGÀY TRONG TUẦN
 • 5g00 :   Lễ sáng
 • 17g30 : Lễ chiều

(♦ sau Thánh lễ Thứ tư đầu tháng là giờ chầu Mình Thánh Chúa cho Thừa Tác viên Ngoại lệ cho Rước lễ; sau thánh lễ các chiều thứ tư khác trong tháng tại nhà Chầu giáo xứ.   
♦ sau Thánh lễ Thứ sáu đầu tháng là giờ chầu Mình Thánh Chúa của Giáo xứ  lần lượt do bốn hội đoàn phụ trách)

 • Thứ Năm:
 • 18g00 : Lễ chiều Thiếu nhi 
 • 19g30: Giờ Kinh Mân côi và Kính Lòng Chúa Thương xót trước Thánh Thể
 • Thứ Sáu: 
 • 15g00 : Giờ Kính Lòng Chúa Thương xót trước Thánh Lế cầu cho các linh hồn tại nhà chờ Phục Sinh
 • Thứ Bảy: 
 • 16g00 : Giờ Kinh Mân côi và Kính Lòng Chúa Thương xót trước Thánh Lế (17g30)

(Lễ tại gia cho người mới qua đời: thứ năm và Chúa nhật là 19g00 và các ngày khác là 18g30)

BÍ TÍCH
HOÀ GIẢI
Sau lễ sáng và trước lễ chiều (trừ các ngày Chúa nhật và thứ hai)

CÁC LỚP
GIÁO LÝ HÔN NHÂN

VÀ DỰ TÒNG

Khai giảng theo lịch của giáo xứ sẽ thông báo trước trong các Thánh lễ chiều thứ bảy và Chúa Nhật, ghi danh vào ngày khai giảng tại lớp học:

 • Hôn nhân (19g30-21g00 thứ tư, thứ sáu)
 • Dự tòng (19g30 -21g00 thứ ba, thứ năm)
ĐIỀU TRA HÔN PHỐI
 • 8g00-11g30 các sáng thứ ba, thứ năm