Hội đồng mục vụ

  • Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3895 5670
  • Năm thành lập: 1956 - 1981

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bến Hải

Qua 60 năm hình thành và biến động 1956-2016

 
Vùng đất Bến Hải, thuở ban đầu là một vùng đất hoang hoá, trời mây bàng bạc, sông nước mênh mông cỏ hoang rậm rạp. Thoạt nghe đến địa danh Bến Hải ai cũng đều nghĩ đến một địa danh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam: tên một dòng sông có một chiếc cầu đã một thời là ranh giới của hai miền đất nước. Theo lưu truyền, có người thì giải thích tên Bến Hải là địa danh gợi nhớ Hải Phòng ở một nơi bến nước có nhiều cát, bến nước; có người thì giải thích địa danh nhiều bến, sông nước mênh mông nhắc nhớ con dân nhớ đến địa phận Hải Phòng gốc của mình khi lưu lạc.
Địa danh Bến Hải, theo sổ sách Rửa tội còn lưu trữ tại Giáo xứ,  bát đầu khai sổ vào năm 1956, bổn mạng là Đức Mẹ Mân Côi, lúc đó đã có bốn Giáo họ như hôm nay – thay đổi tên gọi nhiều lần: từ khu, giáo khu và bây giờ là giáo họ . Giáo họ Giuse (khu Phát Diệm), Giáo họ Mân Côi (khu Yên Mỹ), Giáo họ Antôn (khu An Toàn), Giáo họ Louis (khu Nhân Nghĩa). Tính từ ngày lập xứ đến nay, thời gian đã sáu mươi năm thăng trầm biến động. Giáo xứ Bến Hải đã liên tục dẫn dắt bởi các Mục tử. Tiên khởi là Cha cố Giuse Maria NGUYỄN KẾ PHÚ (1956-1964), Cha cố Gioan Baotixita NGUYỄN AN HOÀ (1964-1992), Cha Vinh Sơn TRẦN VĂN HOÀ (1992-1999), Cha Giuse Maria PHẠM HỒNG THÁI (1999-2005) và hiện nay là Cha Giuse PHẠM CÔNG TRƯỜNG (2005- đến nay).
* Bắt đầu từ thời Cha cố Gioan Baotixita NGUYỄN AN HOÀ (1964-1992) mới tổ chức mục vụ của giáo xứ theo quy chế: Ban Chánh Trương và Hội Đồng Giáo Xứ.
Ban Chánh Trương Tổ chức như sau:
Chánh :  Ông Tôma NGUYỄN VĂN TÂM
Phó 1 :  Ông HOÀNG VĂN PHÚC
Phó 2 :   Ông Ignatio TRẦN VĂN XIỂN
Thư Ký: Ông ĐINH VĂN ĐỂ
Đến năm 1971 thành lập Hội Đồng Giáo Xứ:
Chủ tịch: Ông lgnatio TRẦN VĂN XIÊN
Phó 1 :    Ông Phêrô VŨ BÁ LỘC
Phó 2 : Ông An tôn BÙI HUY HIẾN
Thư ký : Ông HOÀNG THẾ MỸ
* Đến giai đoạn Cha Vinh Sơn TRẦN VĂN HÒA (1992-1999), đã áp dụng quy chế Hội Đồng Giáo Xứ được Tòa Tổng Giám Mục phổ biến. Lúc này, để không trùng với danh xưng bổn mạng khu giáo Mân Côi, giáo xứ đã nhận Đức Mẹ Maria hồn và xác lên Trời là bổn mạng.
Nhiệm kỳ 1 (1993)
Chủ tịch: Ông Tôma NGUYỄN DUY HUÂN
Phó:        Ông Phêrô TRẦN VĂN XẾ
Thư ký : Ông Đaminh TRẦN NGỌC BÌNH
Thủ quỹ: Ông Giuse ĐỖ VĂN CAO
Nhiệm kỳ II (1998)
Chủ tịch: Ông Giuse TRẦN TRỌNG ĐOAN
Phó :       Ông Đaminh TRẦN NGỌC BỈNH
Thư ký : Ông Antôn BÙI VĂN KHẢI
Thủ quỹ: Ông Giuse ĐỖ VĂN CAO
* Cha Giuse Maria PHẠM HỒNG THÁI (1999-2005), Hội Đồng Giáo Xứ được gọi theo quy chế mới, là Hội Đồng MụcVụ (nhiệm kỳ 5 năm).
* Cha Giuse PHẠM CÔNG TRƯỜNG (2005- đến nay).

Nhiệm kỳ III (năm 2003 -2011)
Chủ tịch: Ông Giuse NGUYỄN VĂN THỂ
Phó nội vụ: Ông Antôn NGUYỄN VĂN KHANG
 Ngoại vụ: Ông Giuse TRẦN VĂN HOÀNG
Thủ quỹ: Cô Maria NGUYỄN THỊ TUYẾT SƠN
Thư ký : Ông Philipphê HÀ TIẾN ĐẠT
Theo quy chế nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng lúc này 2008 Cha xứ quyết định xây dựng nhà thờ nên BTV được lưu nhiệm  cho đến khi xây dựng xong nhà thờ. Lúc này hai Ông Giuse Thể và Antôn Khang xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Cha xứ và HĐMVGX đã quyết định bổ sung thêm hai vị vào Ban thường vụ: Ông Louis ĐỖ VĂN BỘ và Ông Giuse TRẦN VĂN KÝ
 
 
Nhiệm kỳ IV (năm 2011-2015)
Chủ tịch:         Ông Philipphê HÀ TIẾN ĐẠT
Phó nội vụ:     Ông Louis ĐỖ VĂN BỘ
Phó ngoại vụ: Ông Vínhsơn NGUYỄN QUÝ ANH
Thủ quỹ:         Bà Maria BÙI THỊ NGUYỆT
Thư ký :         Ông Giuse TRẦN VĂN KÝ
Theo quy chế mới của Tòa TGM Sài Gòn 2002, HĐMVGX Bến Hải gồm Ban Thường vụ và các Ủy viên – Ban cố vấn, Ban điều hành các giáo họ, các hội đoàn, các giới, các Ban mục vụ
 
 
 
 
Nhiệm kỳ V (năm 2016-2020)
Chủ tịch:          Ông Philipphê HÀ TIẾN ĐẠT
Phó nội vụ:      Ông Đaminh TRẦN VĂN BÌNH
Phó ngoại vụ: Ông Giuse NGUYỄN VĂN THỨC
Thủ quỹ:          Bà Maria BÙI THỊ NGUYỆT
Thư ký :           Ông Giuse TRẦN VĂN KÝ
Theo quy chế mới HĐMVGX của Tòa TGM Sài Gòn năm 2015, HĐMVGX Bến Hải gồm Ban Thường vụ và các Ủy viên – Ban cố vấn, Ban điều hành các giáo khu, các hội đoàn, các giới, các Ban mục vụ; nhiệm kỳ bốn năm