Ca đoàn Hồng Ân

 • Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
 • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
 • Điện thoại: 3895 5670
 • Năm thành lập: 1956 - 1981

SƠ NÉT VỀ CA ĐOÀN HỒNG ÂN

I/ NGUỒN GỐC
Năm 1956, Cha chính xứ Giuse Nguyễn Kế Phú thành lập ca đoàn Hồng Ân với danh xưng là Hội Hát Giáo Xứ và có khoảng 10 ca viên đều là nam giới, lúc đó Cha xứ đề nghị ông Giuse Khổng Hữu Bảo phụ trách, tập hát cùng ông Gioakim Nguyễn Văn Thọ đánh đờn (bấy giờ thường hát bằng tiếng La-tinh). Năm 1963 do hoàn cảnh chiến tranh kéo dài nên các thanh niên trai tráng phải lên đường tòng quân. Cha Xứ đã mời gọi thêm mười chị để bổ sung vào ca đoàn.

 

II/ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC
1. Thời Cha xứ Giuse Nguyễn Kế Phú. Năm 1956 – 1964

 •  Phụ trách và tập hát Ông Giuse Khổng Hữu Bảo.

2. Thời Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn An Hoà. Năm1964 – 1992

 • Cha xứ đã nhờ Quý Thầy Sức, Thầy Sơn, Chú Giao giúp sức cùng với Cha hướng dẫn và dìu dắt ca đoàn bước đầu chập chững.
 • Năm 1974 Cha Gioan đã đổi danh xưng hội hát thành ca đoàn Hồng Ân và nhận Thánh Nữ Cêcilia làm Bổn mạng.

Thời gian này ca đoàn có khoảng 15 ca viên Nữ.

 • Kể từ năm 1975, ca đoàn đã phát triển thêm ca viên Nam phục vụ hát lễ được thêm phong phú hơn.

3.Giai đoạn Cha xứ Vinh Sơn Trần Văn Hoà. Năm 1992 – 1999.
• Cha Vinh Sơn thành lập Hội Đồng Giáo Xứ nên ca đoàn đã bầu Ban Chấp Hành.
Ban chấp hành nhiệm kỳ I. Năm 1992

 • Đoàn trưởng : Maria Hoàng Thị Bốt
 • Đoàn Phó : Maria Nguyễn Thị Trương.
 • Thư ký : Maria Nguyễn Thị Thúy.
 • Thủ qũy : Maria Trần Thị Ánh Ngọc. Giai đoạn này việc tập hát cho ca đoàn được sự giúp đỡ của các ca trưởng là Anh Vinh Sơn Trần Văn Chiến và sau đó là Thầy Ngữ, Thầy Quốc Vinh, Thầy Hiệp..

Năm 1992 Cha Vinh Sơn đã đề nghị ca đoàn nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng.

Ban chấp hành nhiệm kỳ II. Năm 1997.

 •  Đoàn trưởng : Antôn Bùi Trọng Huy.
 • Ca trưởng : Phêrô Trần Anh Tuấn.
 • Thư ký : Matinô Nguyễn Hoàng Thiên.
 • Thủ qũy : Maria Trần Thị Anh Ngọc.
   

III/ SINH HOẠT.

 • Từ năm 1956 – 1975 Giáo Xứ chỉ có một ca đoàn Hồng Ân, nên mọi nghi thức phụng vụ vào các ngày Chúa nhật và lễ lớn đều do ca đoàn Hồng Ân đảm trách. Cho đến năm 1975 Giáo Xứ phát triển thêm một vài ca đoàn, nên các ngày Chúa Nhật được phân chia theo luân phiên, nhưng Thánh lễ ngày thường ca đoàn vẫn đảm trách. Năm 1992, Cha Vinh Sơn Trần Văn Hoà nhận Chánh Xứ đã phân chia 4 ca đoàn luân phiên hát Chúa Nhật và ngày thường trực hát một tuần, nghỉ một tuần.
 • Năm 1999,thời Cha Chánh Xứ Giuse Maria Phạm Hồng Thái, sắp xếp lại như sau: Ngày Chúa nhật  và thứ bảy vẫn duy trì luân phiên, còn trong tuần thì Ca Đoàn Hồng Ân trực ngày Thứ Ba trong tuần. Năm 2005 cha Giuse Phạm Công Trường nhậm xứ vẫn duy trì theo nề nếp cũ.
 • Ca đoàn luôn gắn bó những công tác mục vụ khi được Giáo Xứ phân công, cũng như những chương trình thánh ca khi được mời…