Hội các Bà mẹ Công Giáo

 • Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
 • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
 • Điện thoại: 3895 5670
 • Năm thành lập: 1956 - 1981

SƠ NÉT VỀ HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO

I/ NGUỒN GỐC.
Vào năm 1985, Cha Cố Gioan Baotixita Nguyễn An Hoà thành lập hội các Bà Mẹ Công Giáo với số hội viên ban đầu khoảng 30 người. Thời gian này bà Maria Trần Thị Hiệt làm hội trưởng điều khiển các chị em trong hội (chưa có Ban chấp Hành). Sau hai năm sinh hoạt vì công việc gia đình bà Maria Trần Thị Hiệt xin được thôi chức hội trưởng. Cha Cố Gioan đã chỉ định một Ban Chấp Hành.

II/ MỤC ĐÍCH.
Giúp các hội viên trở thành những người Mẹ gương mẫu, đặc biệt chú tâm đến việc thánh hoá bản thân và giúp gia đình trở thành những gia đình công giáo mẫu mực. Nêu gương sáng và giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm, chu toàn bổn phận làm Vợ và làm Mẹ trong gia đình.
Cộng tác chặt chẽ với Cha Xứ và các đoàn thể trong Giáo Xứ, đặc biệt trong công tác phục vụ Giáo Xứ để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương trong Giáo Xứ và giáo phận.

III/ TỔ CHỨC.

 •  Ban chấp hành nhiệm kỳ I. – Năm 1987 – 1990

1. Trưởng hội : Maria Phạm Thị Tửu.
2. Thư ký : Maria Ngô Thị Tính.
3. Thủ qũy : Matta Nguyễn Thị Sợi

 • Ban chấp hành nhiệm kỳ II. – Năm 1990 – 1993.

1. Trưởng hội : Maria Trần Thị Khuyên.
2. Thư ký : Maria Bùi Thị Xá.
3. Thủ qũy : Anna Nguyễn Thị Hồng.

Năm 1992 Cha Gioan Baotixita Nguyễn An Hòa qua đời.

 • Cha Vinh Sơn Trần Văn Hoà về nhận Giáo Xứ là Cha Linh Giám của Hội. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo bầu ban chấp hành mới. Ban chấp hành nhiệm kỳ III. Năm 1993 – 1998.

1. Trưởng hội : Maria Trần Thị Khuyên.
2. Phó hội : Anna Nguyễn Thị Tùy.
3. Thư ký : Maria Bùi Thị Xá.
4. Thủ qũy : Matta Nguyễn Thị Sợi.

 •  Ban chấp hành nhiệm kỳ IV . Năm 1998 – 2003.

1. Trưởng hội : Maria Trần Thị Khuyên.
2. Phó hội : Maria Nguyễn Thị Hiên.
3. Thư ký : Maria Bùi Thị Xá.
4. Thủ qũy : Matta Nguyễn Thị Sợi.

 • Năm 1999 Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái về nhận chánh xứ, sau nhiệm kỳ của BCH là 5 năm. Ban chấp hành nhiệm kỳ V . Năm 2003 – 2007.

1. Trưởng Hội : Maria Nguyễn Thị Hiên.
2. Hội phó : Maria Bùi Thị Xá.
3. Thư ký : Maria Bùi Thị Nguyệt.
4. Thủ qũy : Maria Trần Thị Hoa.

IV/ SINH HOẠT.

 • Thứ hai hàng tháng trước thánh lễ buổi chiều Hội chầu Thánh Thể cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội viên. Sau thánh lễ các hội viên họp định kỳ .
 • Hội cũng đã thành lập ca đoàn để phục vụ trong Giáo Xứ.
 • Công tác bác ái hội thăm và tặng qùa những người già yếu, ốm đau…
 • Cộng tác trong việc dạy giáo lý Hôn Nhân và Tân tòng.
 • Hội cũng cộng tác và hỗ trợ với Ban Thiếu Nhi như tháng Hoa, Trung Thu…Hội Bà Mẹ Giáo Xứ cũng luôn đồng hành với tổ chức Hội trong giáo phận và giáo hạt trong công tác Mục Vụ cũng như công tác tông đồ xã hội như bão lụt, thăm các Cha hưu dưỡng.
 • Hội hiện nay đang được sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng Giuse Phạm Công Trường.
 • Tổng số hội viên là : 90 người.

1. Giáo họ Thánh Giuse : 44 người,
2. Giáo họ Mân Côi : 36 người,
3. Giáo họ Antôn: 6 người.
4. Giáo họ Louis : 4 người.