Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

 • Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
 • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
 • Điện thoại: 3895 5670
 • Năm thành lập: 1956 - 1981

A/ TÔN CHỈ:

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Việt Nam là đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành tập hợp tất cả mọi người Nam và Nữ từ 18 tuổi trở lên, thuộc các Gia Đình Công Giáo. Chuyên việc cầu nguyện và làm việc tông đồ, hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

B/ MỤC ĐÍCH.

 • Cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 • Thánh hoá bản thân và gia đình, thực hiện ơn gọi, sứ mạng tông đồ của người Kitô hữu.
 • Thực thi sứ mạng yêu thương, phục vụ các đối tượng nghèo khổ, không nơi nương tựa.
 • Liên kết chặt chẽ với Thánh Tâm Chúa Giêsu, sống đức tin công giáo trong các môi trường gia đình và xã hội nhằm ngăn ngừa hạn chế thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội.

C/ NGUỒN GỐC

 • Gia đình Thánh Tâm là Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được thành lập do linh mục Edward Hamor Dòng Tên vào năm 1883 tại Canada. Khai sinh tại Việt Nam năm 1942 do linh mục Gagnon (tên Việt Nam là Cha Nhân) Dòng Chúa Cứu Thế.
 • Gia đình phạt tạ Thánh Tâm năm 1945 Cha Phêrô Bình thuộc giáo phận Vĩnh Long đã được Đức Giám Mục, giáo phận cho phép thành lập hội phạt tạ Thánh Tâm để tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. Sau khi Cha Phêrô Bình qua đời, Đức Giám mục đã bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri thay thế.

Sát nhập hai đoàn thể.
Ngày 14/04/1999 Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nhận thấy hai đoàn thể đều nhằm đến việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, đã quyết định sát nhập hai đoàn thể này làm một và lấy tên gọi chính thức là Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Ngài đã bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh làm Tổng Linh Hướng.
 

I/ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRONG GIÁO XỨ BẾN HẢI.

Năm 1968 Bà Maria Nguyễn Thị Bằng (Bà cụ Hựu) hiện nay ở giáo họ Mân Côi là người rất hăng say hoạt động tông đồ, tìm hiểu về tôn chỉ mục đích và tham dự các khóa học do giáo hạt tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Cha linh hướng Phanxicô Trần Ngọc Dương.
Sau đó bà Bằng đã xin thành lập hội và được Cha chánh xứ chuẩn y, và nhận Chúa Kitô Vua làm bổn mạng mừng kính vào Chúa Nhật 34 Thường niên .

1. Giai đoạn I Linh Hướng linh mục Gioan Baotixita Nguyễn An Hoà. Năm 1968 – 1992.

 Ban chấp hành nhiệm kỳ I.

 • Hội trưởng : Mátcô Đoàn Văn Song.
 • Hội phó : Giuse Khổng Hữu Bảo.
 • Thư ký : Maria Trần Thị Mơ (B Sán).
 • Thủ Qũy :

Số hội viên khoảng 50 người. Thành lập nhóm Thanh Nữ năm 1969.

 • Nhóm trưởng : Maria Nguyễn Thị Thuần.
 • Nhóm phó : Maria Trần Thị Hoa.
 • Thư ký : Maria Phạm Thị Việt
 • Thủ quỹ : Maria Hoàng Thị Tiên.

Số thành viên 40 thành viên.

* Ban chấp hành nhiệm kỳ II (năm 1970).

 • Hội trưởng : Giuse Khổng Hữu Bảo.
 • Hội phó : Maria Trần Thị Mơ.
 • Thư ký : Vinh sơn Nguyễn Văn Cội.
 • Thủ qũy : Maria Trần Thị Mơ.
 • Số hội viên  90 người.  Năm 1975,  nhóm Thanh Nữ tạm ngưng sinh hoạt.

* Ban chấp hành nhiệm kỳ III  (năm 1976).

 • Hội trưởng : Đaminh Đào Công Toan.
 • Hội phó : Maria Trần Thị Mơ.
 • Thư ký : Phêrô Trần Văn Thư.
 • Thủ qũy : Maria Trần Thị Mơ.

Số hội viên khoảng 65 người.

2. Giai đoạn II : Linh hướng là  Cha Vinh Sơn Trần Văn Hoà (1992 – 1999).

* Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (1992)

 • Hội trưởng : Giuse Khổng Hữu Bảo.
 • Hội phó : Vinh Sơn Nguyễn Văn Cội.
 • Thư ký : Phêrô Trần Văn Thư.
 • Thủ qũy : Maria Trần Thị Mơ.

Số hội viên là 58 người.

* Ban chấp hành nhiệm kỳ V  (1995).

 • Hội trưởng : Maria Đoàn Thị Tho (B Bảo).
 • Hội phó : Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bính.
 • Thư ký : Tôma Nguyễn Văn Lai.
 • Thủ qũy : Maria Nguyễn Thị Thuần.

Số hội viên là 70 người.

* Ban chấp hành nhiệm kỳ VI  (1998).

 • Hội trưởng : Maria Đoàn Thị Tho.
 • Hội phó : Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bính.
 • Thư ký : Anna Đinh thị Phiến.
 • Thủ qũy : Inê Vũ Thị Tuyết .

Số hội viên là 75

3. Giai đoạn III : Linh hướng là Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái  (1999 – 2005).
* Ban chấp hành nhiệm kỳ VII  (năm 2002).

 • Hội trưởng : Maria Đoàn Thị Tho.
 • Hội phó : Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bính.
 • Thư ký : Phêrô Trần Văn Hải.
 • Thủ qũy : Annê Vũ Thị Tuyết

Số hội viên là 80 người.

4. Giai đoạn IV :   Linh hướng là Cha Giuse Phạm Công Trường (2005-.........).
* Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII  
(2005).

 • Hội trưởng : Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bính.
 • Hội phó : Antôn Nguyễn Văn Trình.
 • Thư ký : Gioan Trần Văn Bản.
 • Thủ qũy : Annê Vũ Thị Sáng.

Số hội viên là 80 người.

** Ban chấp hành nhiệm kỳ IX ( 2009- .....)

 • Hội trưởng : Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bính.
 • Hội phó : Gioan Trần Văn Bản.
 • Thư ký :  Giuse Nguyễn Thành Tài.
 • Thủ qũy : Annê Vũ Thị Sáng.

Số hội viên là 80 người.

II. SINH HOẠT.

 • Họp hội sau Thánh lễ chiều mỗi thứ ba đầu tháng.
 • Hàng tuần sau Thánh lễ chiều thứ sáu có giờ suy niệm Thánh Thể.
 • Thứ sáu đầu tháng xin Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em hội viên và qúi ân nhân, cùng cộng đoàn suy niệm đàng Thánh giá Chúa.
 • Giờ Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu đến các gia đình vào mỗi Chúa nhật hàng tuần .
 • Thăm các bệnh nhân, già yếu trong Giáo xứ.
 • Công tác phục vụ Giáo xứ, nhà thờ, nhà xứ hàng tuần và trong các ngày lễ lớn của Giáo xứ.