Giáo khu 5

  • Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 38515939
  • Năm thành lập: 1964-1970

GIÁO KHU 5:

Thánh Bổn mạng: Phêrô Đoàn Công Quý (1826 - 1859)
Kính ngày: 31 tháng 07