Các linh mục phục vụ họ đạo

  • Địa chỉ: 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3514 4770
  • Năm thành lập: 1888 - 1952

Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ trách họ đạo Thị Nghè (chưa kể cha Abonnel (1887):

Số TT CHA SỞ TN NĂM THÁNH –HỌ & TÊN
1.       1854 ANTÔN TRIÊM
2.       1867 GENTILLON
3.       1869 MARTIN
4. 1873 REMIGIUS DELPECH
5 1876 PETRUS JOSEPH GRESET
6 1879 FOUGEROUSE
4b 1885 REMIGIUS DELPECH
7 1912 ALEXANDRE LIOGER
8 1936 PHAOLO ĐÀO TRÍ TỊNH
9.       1956 FELIX LÊ VĨNH KHƯƠNG
10 1966 PXICO XAVIER PHAN VĂN THĂM
11 1974 DOMINICO VÕ VĂN TÂN
12 1991 PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG DANH
13. 2013 PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÙNG

Ngoài ra, trong thập niên 1860, một số năm họ đạo không có linh mục phụ trách, nhưng có các thừa sai đến làm mục vụ:

Cha Paul Puginier (Phước)     186?-186?

Cha Colombert (Mỹ)              186?-1867

Cha Pirreau                          1867-1869

Cha Gauthier                        1867-1869