TTMV HK1 Niên khóa 2023-2024

TTMV HK1 Niên khóa 2023-2024

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Mục vụ Truyền thông Tổng quan

1

Maria

Nguyễn Thị Lan Anh

2

Têrêsa

Lê Thị Diễm

3

Giuse

Ngô Quốc Đạt

4

Têrêsa

Nguyễn Thị Minh Hà

5

Phêrô

Ngô Văn Hiến

6

Giuse

Vũ Quang Huy

7

Anna

Phan Thị Hương

8

Phanxicô X

Dương Hữu Kính

9

Maria

Trần Thị Kim Liên

10

Phêrô

Lê Hoàng Minh

11

Maria

Nguyễn Ni Na

12

Antôn

Nguyễn Văn Nam

13

Pio

Đỗ Kim Tâm

14

Vincente

Nguyễn Duy Tân

15

Anna

Lê Thị Tăng

16

Anna

Nguyễn Minh Thi

17

Bernadette

Trần Thị Minh Thi

18

Giuse

Nguyễn Lộc Thọ

19

Maria

Nguyễn Thị Thõm

20

Giuse-Maria

Đặng Đình Ngọc Tín

21

Maria

Nguyễn Thị Tình

22

Maria

Nguyễn Thị Kim Trang

23

Têrêsa

Trần Thị Ánh Tuyết

 

Mục vụ Diễn viên sân khấu

1

Maria

Trần Thị Chiêm

2

Francis X

Nguyễn Chí Duy

3

Maria

Vương Thị Ánh Hồng

4

Martino

Lê Khôi

5

Maria

Trần Thị Kim Liên

6

Têrêsa

Nguyễn Lê Xuân Oanh

7

Maria

Nguyễn Thị Thêm

8

Anna

Nguyễn Minh Thi

9

Giuse

Nguyễn Lộc Thọ

10

Stêphanô

Võ Minh Tiến

11

Maria

Lê Thị Bảo Trân

 

Mục Vụ Sản xuất phim

TT

Tên Thánh

Họ và Tên

1

Giuse

Đỗ Duy Châu

2

Maria

Phạm Thị Kim Cúc

3

Têrêsa

Lê Thị Diễm

4

Phêrô

Nguyễn Vĩnh Luân Đôn

5

Gioan B

Nguyễn Minh Hiệp

6

GioanB

Trần Đức Hoàng

7

Maria

Trần Thị Kim Liên

8

Tôma

Hoàng Hữu Lê Minh

9

 

Đỗ Thụy Diễm My

10

Vincente

Nguyễn Duy Tân

11

Anna

Nguyễn Minh Thi

12

Giuse

Nguyễn Lộc Thọ

13

Maria

Nguyễn Thị Thanh Thủy

14

Pascal

Nguyễn Khánh Toàn

15

Maria

Nguyễn Thị Kim Trang

16

Maria

Hoàng Thị Huyền Trâm