TTMV HK2 Niên khóa 2023-2024

TTMV HK2 Niên khóa 2023-2024

Stt Tên Thánh Họ và Tên Giáo xứ Giáo hạt Giáo phận
1 Phêrô Phạm Hoàng  Hải Jeanne d'Arc Sài Gòn CQ Sài Gòn
2 Giuse Nguyễn Đức Hùng Kẻ Đông (Bình Triệu) VHạnh (TĐức) Hà Tĩnh (SG) 
3 Cecilia Vũ Thanh Liễu Fatima Bình Triệu Thủ Ðức Sài Gòn
4 Giuse Trần Văn Nhân Bình Thới Phú Thọ Sài Gòn
5 Anna Nguyễn Thụy Đỗ Quyên Tân Hưng Xóm Mới Sài Gòn
6 Têrêsa Hồ Nguyễn Thiên Thanh Tân Phước Phú Thọ Sài Gòn
7 Giuse Nguyễn Lộc Thọ Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn CQ Sài Gòn
8 Giuse Trần Minh Tùng Tân Phước Phú Thọ Sài Gòn
9 Maria Lê Thị Tuyền Thủ Thiêm Thủ Thiêm MTG Thủ Thiêm
10 Maria Hồ Thị Thanh Xuân Phú Thọ Hòa Tân Sơn Nhì Sài Gòn
 

Mục Vụ Biên Kịch Phim Ảnh
(Học kỳ 2 | Niên khóa 2023 - 2024)
Giảng viên: An Di Nguyễn - Vũ Ánh Dương

         
STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ
1 Têrêsa Phạm Thị Hồng Ân  
2 Maria Nguyễn Thị Lan Anh Mến Thánh Giá Thủ Đức
3 Giuse Ngô Quốc Đạt Gia Định
4 Têrêsa Lê Thị Diễm Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
5 Têrêsa Nguyễn Thị Minh Thánh Linh
6 Anna Phan Thị Hương Mến Thánh Giá Thủ Đức
7 Martino Phạm Minh Minh Tân Thái Sơn
8 Phêrô Lê Hoàng Minh Mactinho
9 Teresa Nguyễn Lan Nghi Bình Đông
10 Annede Hoàng Mi Uyển Nhi Bình Đông
11 Maria Võ Nhật Thanh Phú Thọ Hoà
12 Giuse Nguyễn Lộc Thọ Nhà thờ Chính Tòa
13 Maria Nguyễn Thị Thơm Thanh Đa
14 Maria Nguyễn Thị Kim Trang Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

 

Mục Vụ Quản Trị Truyền Thông Và Marketing Căn Bản
(Học kỳ 2 | Niên khóa 2023 - 2024)
Giảng viên: Đào Thị Ngọc Linh 

         
STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ
1 Anna Hoàng Thị Kim Dung GP Xuân Lộc
2 Têrêsa Đỗ Thị Thu Đa Minh Tam Hiệp
3 Têrêsa Nguyễn Minh Hằng Tu Hội Tận Hiến
4 Phêrô Nguyễn Tiến Hảo Vĩnh Lộc B
5 GB. Hà Văn Hiến Kỳ Đồng
6 GB. Trần Minh Hoàng  
7 Martino Phạm Minh Khang Tân Thái Sơn
8 Matta Nguyễn Thị Mỹ Lệ MTG Phan Thiết
9 Têrêsa Bùi Phạm Uyên Phương Bình Đông
10 Têrêsa Tô Phương Thảo Hàng Xanh
11 Cecilia Nguyễn Mai Thuỷ Tiên MTG Phan Thiết
12   Nguyễn thị Mộng Tuyền  
13 Maria Đoàn Thị Vân Uyên MTG Phan Thiết