Giáo hạt Bình An

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Bình Thái

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
19 4 3 0 1 16
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1 --- --- Bình Hưng --- Học viên
2 --- --- Nam Hải --- Học viên
3 --- --- Bình Hưng --- Học viên Mến Chúa yêu người
4 --- --- Bình Hưng --- Học viên Phục vụ là cho không
5 --- --- Nam Hải --- Học viên
6
Bình An 2011 Th.v
7
--- Bình An Thượng 2010 Th.v
8
--- Nam Hải 2014 Th.v
9
Nam Hải 2017 Th.v
10
Bình Thái chưa có Thành viên
11
--- Nam Hải 2013 Th.v
12
Bình An 2023 Thành viên
13
Pio
--- Bình An Thượng --- Học viên 2023 TTMV TQ
14 --- --- Bình Đông --- Học viên 2024 Biên kịch
15 --- --- Bình Đông --- Học viên 2024 Bien kich
16 --- --- Bình Đông --- Học viên 2024 Bien kich Marketing
17 --- --- Bình Đông --- Học viên 2024 Marketing
18 --- --- Bình Đông --- Học viên 2024 Marketing

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.