Giáo hạt Gia Định

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Gia Định

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
17 13 4 3 6 893
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1 --- --- Thanh Đa --- Học viên 2023 TTMV TQ
2
Hàng Xanh --- Học viên 2023 TTMV TQ
3 --- --- Bình Hòa --- Học viên 2023 TTMV-SK
4
Tủ sách Thị Nghè 2010 Thành viên
5
Gia Định 2010 Thành viên
6
Gia Định 2018 Thành viên
7
--- Thị Nghè 2010 Th.v
8
Bình Lợi 2015 Thành viên
9
Gia Định không có Thành viên
10
Hàng Xanh 2021 Th.v
11
Bình Lợi 2019 Thành viên
12 --- Bình Lợi 2019 Th.v
13 --- Gia Định Th.v
14 --- Thanh Đa --- Học viên
15 --- --- Bình Lợi 2019 Th.v
16 --- Thị Nghè 2000 Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.