Gx. Mẫu Tâm - Hạt Chí Hòa - Thánh lễ cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ - Mùng hai Tết Quý Mão - 2023