CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO HẠT CHÍ HÒA - THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN - 07.11.2022