GIÁO XỨ MẪU TÂM - HẠT CHÍ HÒA - THÁNH LỄ BAN PHÉP BÍ TÍCH THÁNH THỂ - 27.03.2022