GIÁO XỨ MẪU TÂM - HẠT CHÍ HÒA - THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI - 02.11.2022