GX. MẪU TÂM - HẠT CHÍ HÒA - MỪNG KÍNH THÁNH MARTIN - BỔN MẠNG LM CHÁNH XỨ MARTIN CHU QUANG ĐỊNH - 03.11.2022