GX. MẪU TÂM - HẠT CHÍ HÒA - THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ MARIA - BỔN MẠNG GX - 25.06.2022